2020-03-25 13:27:21

Informacja o skróceniu godzin otwarcia sklepów

Informacja o skróceniu  godzin otwarcia sklepów do 30.05.2020r. Sklepy nie ujęte w poniższym wykazie  pracują wg stałych godzin podanych na stronie internetowej w zakładce "sklepy"


Sklep             Do  godz.                  Uwagi
Relax              7-18 ,    sobota 7-16

... więcej >>

2019-09-12 08:35:47

Informacja RODO

Klauzula informacyjna dla wszystkich interesantów Spółdzielni.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest „SPOŁEM” Powszechna ... więcej >>