2018-01-22 23:03:40

RODO klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator) jest„ Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Grottgera 10.

Państwa dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane o dokonywanych zakupach i transakcjach będą przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

  1. w celu realizacji programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem” Społem PSS Rzeszów (dalej „Program”);
  2. w celach marketingowych;
  3. w celu przesyłania informacji handlowych;
  4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest:

ad. cel określony w pkt. 1. – udzielona przez Państwa zgoda;

ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Państwu aktualnych towarów i usług;

ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Państwa zgoda.

Natomiast podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych o dokonywanych przez Państwa zakupach i transakcjach jest:

ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na proponowaniu produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb (zgoda na profilowanie)

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora odbiorcom - wyłącznie podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres uczestnictwa w Programie, a po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Programu, które oznacza rezygnację z uczestnictwa w Programie, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie pozostałych zgód, do czasu ich cofnięcia.

Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do uczestnictwa w Programie, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością rejestracji Uczestnika i uczestnictwa w Programie lojalnościowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Prawo do usunięcia danych oznaczonych symbolem „*”, niezbędnych dla celów realizacji Programu jest równoznaczne z rezygnacją z Uczestnictwa w Programie lojalnościowym. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.spolem.rzeszow.pl/program lojalnościowy, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem e-mail: rodo@spolem.rzeszow.pl

Dane kontaktowe: rodo@spolem.rzeszow.pl, tel. 17 867 08 20

 


ostatnia modyfikacja

2018-06-12 06:13:37

<< wstecz