2021-09-15 20:10:55

Członkostwo

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 16 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021, poz.648) z dniem 05 października 2021 r. możliwe jest doręczenie dokumentów elektronicznych do SPOŁEM PSS w Rzeszowie w sprawie przystąpienia do członkostwa Spółdzielni za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail deklaracje@spolem.rzeszow.pl.

W ... więcej >>


2021-03-03 07:44:56

Wsparcie prewencyjne

Firma "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizowała zadanie prewencyjne polegające na zakupie 7 sztuk dezynfektorów automatycznych wolnostojących oraz 6 litrów płynów dezynfekujących.

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.


2021-01-29 09:47:01

Gazele Biznesu


2019-09-12 08:35:47

Informacja RODO

Klauzula informacyjna dla wszystkich interesantów Spółdzielni.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest „SPOŁEM” Powszechna ... więcej >>