2021-09-15 20:10:55

Członkostwo

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 16 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021, poz.648) z dniem 05 października 2021 r. możliwe jest doręczenie dokumentów elektronicznych do SPOŁEM PSS w Rzeszowie w sprawie przystąpienia do członkostwa Spółdzielni za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail deklaracje@spolem.rzeszow.pl.

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do „Społem” PSS w Rzeszowie niezbędne jest posiadanie przez Interesanta kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, podpisana przez przystępującego deklaracja powinna wskazywać adres do doręczeń elektronicznych (tzn. adres e-mail) i zawierać wyrażone zgody do przetwarzania danych osobowych w celach wyłącznie związanych z realizacją członkostwa. Dodatkowo, osoba zainteresowana członkostwem w Spółdzielni może wskazać w oświadczeniu załączonym do deklaracji osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Nie mniej jednak prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata w poczet członków. O rozpatrzeniu sprawy osoba zainteresowana zostanie zawiadomiona w drodze uchwały, której kopia zostanie przesłana na podany adres e-mail. Od uchwały odmawiającej przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania uzasadnienia wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia. Załączniki do deklaracji mogą stanowić zapis dokumentu do pliku w wielu różnych formatach do których należy w szczególności format typu: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, oraz HTML. W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt tel. 17 85 348 21 wew. 20

Wymagane dokumenty ):

  • Deklaracja w sprawie przystąpienia do Spółdzielni
  • Oświadczenie wyrażające zgodę na dopisywanie przez Spółdzielnię należności z tytułu dywidendy na poczet dalszych udziałów
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami statutu Spółdzielni i zobowiązaniu się do przestrzegania tych postanowień wraz z ich prawomocnymi i podanymi mi do wiadomości zmianami, a także do przestrzegania prawnie podjętych uchwał organów Spółdzielni.
  • Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej konkurencyjnej względem statutowej działalności Spółdzielni, nie uczestniczeniu też we władzach, ani jako wspólnik podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Spółdzielni.
  • Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyłącznie związanym z realizacją członkostwa w Spółdzielni oraz obowiązków z tym związanych.
  •  
  • ABY PORAĆ DOKUMENT NALEŻY KLIKNĄĆ NA NIM PRAWYM KLAWISZEM I ZAPISAĆ GO LUB OTWORZYĆ W NOWEJ KARCIE

 

 

 


ostatnia modyfikacja

2021-09-30 06:01:53

<< wstecz